Computer Crime Research Center

You are about to join the

Discussion : Islamic hacker arrested in France

Discussion is closed !

1-15> 16-30 > 31-45 > Total 36 comments


2007-04-19 06:36:58 -
Halkımız türbanlı veya türbansız ayırımı yapmamaktadır.Şimdi soruyorum sizlere.Nereden çıktı bu salakça ve ahmakça ayrımcılık? Bence bu ayrımcılığı yapanlar İslam dini düşmanlarıdır.Biliniz ki türban Allah'ın emridir ve Kur'an-ı Kerim'de yeri vardır.Şimdi soruyorum sizlere.Siz Allahın emrine karşımı çıkıyor sunuz? Sakın ha böyle yapmayın.Çünki Allah sizi rezil ve perişan eder.Son sözüm;'Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste!!!Türkiye Cumhuriyeti mevzuatında ve Anayasası'nda 'Türban(Başörtüsü) yasaktır ve laikliğe aykırıdır.' diye bir madde yoktur.Ayrıca 'Türban(Başörtüsü),Türk milleti arasında yasak bile değildir.Türk milleti başını açan veya açmayan bacılarımıza saygı duymakta ve sevmektedir.Sorun 'Türban' sorunu değil;'İslam' sorunudur.Öyleyse türbana kimler ve neden saygı duymuyor? İşte bu soru'nun cevabı: İslam'dan rahatsız olan bir kısım günahkar insanlardır.Anayasa Mahkemesi'nin türban aleyhinde vermiş olduğu karar İnsan Hakları ihlalidir.Türkiye'deki İslam dini düşmanları türbanlı bacılarımıza Anayasa Mahkemesi'nin türban aleyhinde aldığı kararları gösterek 'Türban aleyhinde Anayasa Mahkemesi'nin kararları vardır.Ya başını açıp türban takmayacaksın yada seni okula almayız.' diyerek türbanlı bacılarımıza baskı yaptılar.Yani türbanlı bacılarımızın kafasından zorla türbanı(başörtüsü) çıkardılar.Bazıları peruk takmak zorunda kaldı.Bazılarıda başını açmak ve türbanı çıkarmak zorunda çıkardı.Bazılarıda okullarından uzaklaştırıldı.Değerli kardeşlerim.Şimdi soruyorum sizlere.Kadın veya erkek olsun bir insanı o İslam düşmanları'nın deyimiyle 'İkna Odaları',bizim deyimimizle 'Baskı Odaları'na sokup işgence biçiminde zorla baskı yapmak 'İnsan Hakları İhlali' değil midir? Bize göre bu davranış 'İnsan Hakları İhlali'dir.Kardeşlerim.Sözüm anlayamayana ve anlamak istemeyene değil;anlayana ve anlamak isteyenedir.Ayrıca türban ve dini kıyafetlerin laiklikle hiç bir ilgisi yoktur.Anayasa Mahkemesi'nin türban aleyhinde vermiş olduğu karar,yanlıştır ve bu karar bir'İnsan Hakları İhlali'dir. Bunu sizin takdirinize bırakıyorum.SAYGILARIMLA.


2007-04-19 06:36:05 -
Çünki türban hem zarasız hemde yararsız bir inanç simgesidir.Ayrıca türban Allah'ın emridir.Biliyor sunuz Kur'an-ı Kerim'de bile yeri ve değerli bir önemi vardır.'Türban ve dini kıyafetler laiklikle bağdaşmaz.Yani türban ve dini kıyafetlerin laiklikle hiç bir ilgisi yoktur ve olamaz.Bilmelisin ki laiklik bir İslam düşmanlığı ve din düşmanlığı demek değildir.Dolayısıyla laiklik,İslam'ı yada dini inançları engellemez,engellemeyi amaçlamaz ve engelleyemez de.Laiklik,bir ülkeyi bölmek ve yıkmak isteyenlerin dini siyasete ya da siyaseti dine alet etmelerini engellemek için düzenlenmiştir.Laiklik,bir ülkenin kamu düzenini bozmamasını amaçlar.Türkiye'de birileri'nin 'Laiklik' diyerek türbanlı bacılarımızı magdur etmeleri bence bir insan hakları ihlalidir kardeşim.Çünki türbanın ve dini kıyafetlerin laiklikle alakası yoktur.Dolayısıyla türban,dini kıyafetler ya da samimi,gerçek ve hakiki olan dini inançlar bir ülkenin bağımsızlık ve bütünlüğüne zarar vermedikçe 'Laiklik' olarak kabul edilemez.Ama dini inançlar ülkenin bağımsızlık ve bütünlüğüne zarar vermek için sahtekarlık hareketine girişirse bunun adı 'İrtica' olur.Bunu engellemenin adı da 'Laiklik' olur.Ve T.C.Devleti,laik bir İslam cumhuriyetidir kardeşim.Türkiye'de herkes istediği gibi,Türkiye'nin bölünmez bütünlüğüne zarar vermemek kaydıyla ister modern olur;ister İslamcı olur;ister vals yapar;ister türban takar;ister türban takmaz;ister sarık takar;isterse İranlılar yada Suriyeliler hatta Araplar gibi giyinebilir v.s..Kısacası,dediğim gibi Türkiye'nin bölünmez bütünlüğüne zarar vermemek kaydıyla ne isterse o olur.Bunu kimse dışlayamaz ve alay edemez.Eğer ki dışlar yada alay ederse İnsan Hakları'na saygısızlık olur.Türbanlı bayan kardeşlerimize saygı duyulmalı,onları dışlamamalı,eşit davranmalıyız.Çünki benim Annem'de bir türbanlı Müslüman hanımdır.


2007-04-19 06:30:02 -
masonlar misyonerler ve ateistler.Artık laikliği bahane ederek başörtüsü yasağı uygulamaktan vazgeçin.Bence türban yasağı kaldırılmalıdır.Çünki anayasamızda din özgürlüğü vardır.Bakınız peygamber efendimiz H.Z.Muhammed Mustafa(S.A.V) bu konu da ne demiştir:'Senin dinin sana;benim dinim bana.'Yani dini özgürlük vardır.Siz türban yasağı uygulayarak bu özgürlüğü kısıtlayamazsınız.Buna hakkınız yoktur.Dini ne olursa olsun herkes istediği hayatı yaşamakta hür ve özgürdür.Dolayısıyla isteyen istediği hayatı seçebilir,yaşayabilir ve Allah insanlara iki yol göstermiş bunuda insanların vicdanına cezasınıda huzur-u mahşere bırakmıştır. Dinde zorlama yoktur.Fakat tek,evrensel ve hak din İslamdır İsteyen kadın türban takar;istemeyen kadın türban takmaz.Siz buna karışamazsınız.Ayrıca türbanın laiklik ilkesine, devletlerin bölünmez bütünlüğüne hiç bir zararı da yoktur yararı da.Yani türban laiklik ilkesine aykırı değildir.Soruyorum size.İnançlı bir kadın türban taksa ne olur takmasa ne olur? Size ne zararı var yada ne yararı var? Soruyorum size türbanlı bir kadın milletvekili olsa ve devletinizin bölünmez bütünlüğünü korumak için siyaset yapsa ve devletinize hizmet etse ne olur? Yada İmam hatip Liseliler yapsa ne olur? Biliniz ki İslam kötülüğü ve hainliği emretmez.İslam iyiliği ve vatana,dinine sahip çıkıp korumayı,sevmeyi emreder. Size ne zararı var yada yararı var? İsterseniz size laikliği tekrar izah edeyim:Laiklik;sahte din adamları,şeyhleri ve müritleri'nin yaşadığı ülkeyi bölmek,yıkmak ve yok etmek için,gerek siyasi;gerek kültürel ve gerekse ekonomik çıkar-menfaatleri için dini siyasi olarak kullanmaları veya bir kısım siyasilerin ve devlet adamları'nın yaşadığı ülkeyi bölmek,yıkmak ve yok etmek için,gerek siyasi;gerk kültürel ve gerekse ekonomik çıkar-menfaatlerin için siyaseti dini olarak kullanmalarını engellemek için T.C.Devleti'nin krucusu olan M.Kemal ATATÜRK'ün aldığı tedbir ve önlemin adıdır.Simdi soruyorum size.Türban bu laiklik tanımı'nın içine girer mi? Hayır.Bence girmez.


2007-03-05 10:13:48 -
saldırın ama ahlakdışılara


2007-03-01 12:30:22 -
ramazan


2007-02-26 03:06:38 -
The information I found here was rather helpful. Thank you for this. http://www.flryanair.org/uomo


2007-02-22 10:45:06 -
Nice site you have! http://www.abkorto.org/dizionario


2007-02-09 07:39:37 -
slm nbr ben oğuzhan


2006-12-08 12:45:42 -
komünistler bölücülük yapar


2006-10-29 09:23:24 -
KOMÜNİSTLER NELER YAPAR


2006-08-23 16:51:43 -
hello ı am erdogan kıyak .ı won the lefke europe unıversıty englısh teacher .but ı wont be able to go unıversıty because of my famılys economıc sıtuatıon please help me ı am from turkey pls


2006-08-03 18:05:40 -
selamun aleyküm ben muhammed türkiyeden ben cihat etmeye varım israili ve kahrolası amerikaya karşı varım


2006-04-20 14:27:33 -
istiklal möarşı


2006-04-09 01:35:08 - deli
iyimisin hey moruk


2006-04-07 08:33:56 -
Hayat,
Helal şekilde; Çalışınız,kazanınız,yiyiniz,dağıtınız,paylaşınız,ama israf etmeyiniz.Kara günler ve yaşlılığınız içinde,azık ayırınız. İlimin ,malın ve kuvvetin önemini fark ediniz.Bunları insanlığın hayrı için ve helal bir şekilde kullanınız.
Şeytanın,dünyayı fesada veren ve insanlar için dünyayı çehenneme çeviren,sen çalış ben yiyeyim ve ben tok olayım başkası açlıktan ölsün bana ne düşüncesini ,ortadan kaldırmak ve sosyal dengeleri kurmak için çalışmak insanlığa yapılacak en büyük hayırlardan biri olsa gerektir.

İlim,

Bir zaman iki ayna var imiş,her iki aynada yüzlerini gökteki güneşe çevirmiş,aynada akseden güneşi bir insanın yüzüne her iki ayna da çevirdiğinde insanların gözlerini kamaştırmışlar. Aynalardan biri gururlanarak ben insanın gözlerini kamaştırdım diye gururlanmış ve kendisinde bir şeyler olduğunu tevehhüm, zan etmiş.Diğer ayna ise mütevazı birşekilde,aslında kendisinde bizatihi bir şey olmadığını,gökteki güneş olmasa hiçbirşeye yaramadığını, önceki aynaya söylemiş .İşte gururlu ayna, sihir ve büyü gibi zararlı ilimler ile ilgilenip insanları etkilediğini zanneden şeytan gibidir.Ama mütevazı ayna ise mücize ve kerametin asıl sahibinin kendisi olmadığını bilen ve faydalı ilimler ile ilgilenen bilge kişidir.Gıbta edilecek kişi gökteki güneşin ısı ve ışığına mazhar olan kendisini güneş zannetmeyen ama güneşi gösteren, kişidir.Bu aynaların en güzelleri peygamberlere aittir.en kötüleri ise şeytan ve şeytan gibilere aittir. Şeytan ve şeytan gibi kötü kişilerin şerrinden Allah”a sığınmak gerektir.Çünkü insanları ve insanlığı tesirleri altına alabilmekte ve atlatabilmektedir.Her insan kabiliyeti nispetinde güneşe mahzar olabilir ve olmalıdırda.Asıl olan aynayı insanlığın hayrına kullanmak ve ayna olduğunu hiçbirzaman unutmamaktır.Aynadan kasıt insan, güneşten kasıt ise,Allah’tır.

Güneş bize ışık ve ısısı ile çok yakındır,biz ise güneşe çok uzağız.Ama ayna vasıtasıyla,bir nebze güneşin özelliklerini anlayabiliriz. Veya uzay mekiği ile güneşin hakiki nuru ve ısısına yaklaşabiliriz onu yakından inceleyebiliriz ki,bunu mirac hadisesinde Hz.Muhammed bizzat refref’e binerek çok kısa bir zaman zarfında yapmıştır. Cenneti,cehennemi ve kainatın yaratıcısını görmüş,gidipte görenmi var veya gidipte dönenmi var sorusunuda cevapsız bırakmamıştır.Mesela, koca bir kütlesi olan dünyamızı,vasıtasız ve çok süratli birşekilde götüren ve döndüren, bir insanı elbette ve evleviyetle daha hızlı götürmeye ve geri getirmeye muktedirdir ve öylede olmuştur.

İnsanlığa faydalı bilgileri, başkaları ile de paylaşınız. Ben bu bilgileri bilmiyordum,bana kimse öğretmedi diyen kişinin hesabı,bilenden, bildiği halde susandan sorulacaktır. Malın zekatı olduğu gibi,ilminde zekatı ve kuvvetinde bir zekatı vardır.Bilen ile bilmeyen bir değildir.İlim mümin”in yitiğidir, nerede olursa alır.İlim Çin”dede olsa alınız.Hayatta,en hakiki murşit ilimdir. Faydalı tüm ilimlerden istifade ediniz.Beşikten mezara kadar ilim öğreniniz. Okuyunuz,okutunuz.Ne demiş yunus emre,’İlim ilim bilmektir, ilim kendini bilmektir,sen kendini bilmez isen ilim nice okumaktır.’


1-15> 16-30 > 31-45 >
Total 36 comments
Copyright © 2001-2013 Computer Crime Research Center
CCRC logo