Computer Crime Research Center

You are about to join the

Discussion : Sober worm strikes as FBI, CIA email

Discussion is closed !

1-15 > 16-30 > 31-45> 46-60 > 61-75 > 76-90 > 91-105 > Total 92 comments


2006-08-16 13:35:22 -
Anladınız sanırım beni


2006-08-10 12:26:23 -
ORTADOĞU SOYKIRIMINA ARTIK SON!

Afganistan,Irak,Filistin ve Lübnan'da yaşanan müslüman soykırımı gerçektende dünya'yı hatta Türkiye'yi tehdit etmektedir.Bilindiği üzere haçlı-siyonist lanetli terörizm Filistin ve Lübnan'ı bombalamakta,AKP iktidarı da bu bombalamayı desteklemekte sonuçta suçsuz yere masum çocuk ve kadınlar ölmektedir.Burada amaç sayın Recep Tayyip Erdoğan bey'in Büyük Ortadoğu Projesi eş başkanı olduğu arz-ı mev'ud,armagedon ve güneydoğu-ortadoğu petrollerini ele geçirmektir.Fakat takdir edersiniz ki bu haksızca haçlı-siyonist hayalleri yüzünden ortadoğu'da günahsız ve suçsuz insanlar ölmektedir.Bizce bu bir soykırım,katliam,terör ve insan hakları ihlali demektir.Siz İsrailoğulları ve ABD'liler,ortadoğu savaşınıza son verin artık! Suçsuz yere masum insanlar ölmesin artık!

ORTADOĞU SOYKIRIMINA ARTIK SON!


2006-08-10 12:12:34 -
ARZ-I MEV'UD

Va'dedilmiş yer. Hz. İbrahim ve onun soyundan gelenlere verileceği va'dedilen arazî. Bu tabir Kur'an-ı Kerîm'de "Bereketli arz" olarak kaydedilmektedir. (el-Enbiyâ, 21/71) Hz. Yusuf (a.s.)'ın Mısır'a götürdüğü İsrailoğulları zamanla Firavunların yönetimi altında zulme uğramış, mustaz'af* bir kitle haline gelmişti. Kur'an'da Hz. Musa (a.s.)'ın onlara şöyle dediğini biliyoruz. "Ey Kavmim, Allah'ın size takdir ettiği Arz-ı Mukaddes'e girin arkanıza dönmeyin. Yoksa hepiniz nice zararlara uğrayanlardan olursunuz. " (el-Mâide, 5/12). Hz. Musa'nın sözleriyle Allah'ın İsrailoğullarına mukaddes kıldığı belde bildirilmiş ise de bunun neresi olduğu kesin olarak bilinmemektedir. Ken'an ili olarak bilinen yer Filistin, Şam, Ürdün'deki Ken'an bölgesi yahut Kudüs şehri midir, bu hususta kesin bir bilgiye sahip değiliz. Ancak o dönemlerde bu bölgede büyük bir devlet hüküm sürdüğünden, israiloğulları buraya gelmek istememişler, bunun için de Hz. Musa'ya: "Git sen ve Rabbin, savaşınız; biz buracıkta oturacağız" demişlerdi. (el-Mâide, 5/24) Bundan sonra İsrailoğulları'nın buraya gidemeyeceği, ancak bu bölgeye salih kulların mirasçı olacakları Hz. Dâvud'a vahyedilen Zebur'da belirtilmiştir: "Andolsun ki biz zikir (Tevrat)'dan sonra (Davud'a indirilen) Zebûr'da yazdık ki. "Arz'a (arz-ı Mev'ud 'a) benim salih kullarım varis olur."(el-Enbiyâ, 21/105). Arz-ı Mev'ud'un değerini takdir edemeyen İsrailoğulları yeryüzünün salihleri olamamış fakat daima bunun özlemini duymuş ve bu toprakları ele geçirmek için her türlü hileye başvurarak her şeyi mübah görmüşlerdir. Arz-ı Mev'ud Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahûdiler tarafından kutsal kabul edildiği için her üç ümmet de buraları ele geçirme gayreti içine girmiş ve bu bölgede tarih boyunca mücadeleler sürmüştür. Yahudiler Allah'ın Peygamberlerini öldürüp onun dinine ve emirlerine sırt çevirdiklerinden Allah onların bu kutsal yerlere mirasçı olamayacaklarım belirtmiştir. Yukarıda ifade edildiği gibi yeryüzüne Allah'ın salih kulları varis olacaktır. Bu ilâhi hüküm bütün kutsal kitaplarda mevcuttur. (bk. el-Enbiyâ, 21/105; Mezmurlar, 37/29, 69/32-36). İslâm'dan önceki dinler ve Hz. Peygamber'den önceki kutsal kitap ve şerîatler, Kur'an ile neshedildiği için, bütün insanların İslâm'a ve Kur'an'a tabi olması halinde Allah'ın salih kulları olmaları mümkündür. Arz-ı Mev'ud'a ancak Allah'ın son şerîatı olan İslâm'a iman etmekle vâris olunabilir.


2006-08-04 12:31:25 -
idare et arkadaş.hem ben zaten türkçenin önemini anlatmak için ingilizce yazdım.amacım türkçeyi türklere ait ne varsa sevdirmek ve tanıtmak.hatta kurtlar vadisi bile olsa.bu yüzden türkçeye devam ve türkçe sevmek çok sevmek ve de bilmeyenlere öğretmek


2006-07-30 22:02:00 - Dandan
John denen Turk baksana cok berbat bir ingilizcesi var. Bu cumleyi Amerikali olan esim dahi anlayamadi.


2006-07-14 13:25:35 -
john speak Türkish?


2006-07-14 13:24:03 -
John hemen Türkçe öğren!


2006-07-13 15:11:38 -
I want that become a slave from you besides my very secret my sides reach last the shame i dont any times at my life while becoming error


2006-07-04 08:05:09 -
dünya barışı her millete eşit olmalıdır.


2006-07-03 05:22:41 -
Filistinli müslümanlara uygulanan İsrail katliamı,terörü ve vahşeti engellenmelidir.İsraillilerin,Filistinli müslümanlara uyguladığı katliam durdurulmalıdır.Filistinli müslümanlara uygulanan İsrail katliamı bir İnsan Hakları ihlalidir.

SAYGILARIMLA


2006-07-02 09:07:10 -
TÜRKİYE,TÜRKİYE'Yİ KORUYANLARINDIR!


Evet! Gerçektende Türkiye,sadece Türklerin değil;Türkiye'yi koruyanlarındır.Çünki gerçek ve hakiki müslüman bir Türk,Türkiye'yi koruyandır.Ve Türkiye'yi koruyan ümmet-i Muhammed müslümanı da Türkiye'yi seviyor demektir.Çünki anavatanı korumak ve sevmek imandandır.Allah'ın bize emanet ettiği vatanımızı ve topraklarımızı ölsek bile korumak gerekir.Çünki Allah indinde şehit oluruz.Bu da bir ibadettir.

Fakat adına Adalet ve Kalkınma Partisi dediğimiz ve Türk milleti'nin yüzde otuz dördü'nün oylarını CFR(A.B.D,AB ve İsrail) tarafından satın alınan bir kısım medya reklamı ile 'Müslüman bir parti!' diye alan bir iktidar partisi yabancıya mülk ve toprak satışı,yabancı sermaye ve özelleştirme bahanesiyle Türk milleti'nin anavatanını satmış.Evlatlarımızı hristiyan ve yahudi yapmak için,din dersi kitapları'nın içine hristiyanlık ve yahudiliği sokup,'Hristiyanlık ve yahudilikte hak dindir!' demiş ve evlatlarımızın kafalarını karıştırıp İslam'dan uzaklaştırıp AKP misyonerliğin en büyüğünü yapmış.Bu da yetmezmiş gibi Büyük Ortadoğu haçlı-siyonist Projesi eşbaşkanı olan Türk milleti'nin başbakanı Iraklı müslümanların ve Tel-Afer'deki Türkmen kardeşleri'nin katledilmesine sebep olmuş ve Iraklıların vatanını işgal etmiştir.Bu haince icraatlarını gizlemek için CFR bağlantılı A.B.D'ci,AB'ci,İsrailci ve IMF'ci basını kullanmıştır.

Soruyorum size! A.B.D ve müttefikleri ortadoğu'ya demokrasi getirecekti ve bu uğurda Saddam HÜSEYİN'i düşürdü.Peki şimdiki A.B.D yönetimi Saddam yönetiminden daha katliamcı ve acımasız değil midir? Çünki Saddam zamanında Irak'ta bu kadar kan,gözyaşı ve vahşet görülmedi de.Diğer yandan A.B.D müttefiki olan İsrail terör devleti'nin Filistinli çocuk ve kadın müslümanlara yaptıkları zulümler ve katliamlar ortadayken Filistinlilerin,İsrailli bir askeri kaçırmaları müslümanların hakkı kanaatindeyim.


Diğer yandan AKP,3 Kasım'da seçimlerini kazanmıştı.Peki AKP bu vahşet ve satılmışlığın hesabını Türk milletiyle birlikte Allah'a nasıl hesap verecek? Bura da AKP kadar AKP'ye 'Müslüman bir partidir!' diyerek oy veren Türk milleti de suçludur.Fakat 'Ceviz Kabuğu' proğramında ATO Başkanı Sinan AYGÜN'ün katıldığı proğramda 'AKP garibanın yükünü hafifletti mi?' soru anketine halkın yüzde on beşi 'Evet';yüzde seksen beşi 'Hayır' cevabını verdi.İşte size farklı bir anket sonucu.Ben yalan söylemem.Bana inanın.Ama takdir sizin kardeşlerim.


SAYGILARIMLA.


2006-07-01 08:43:47 -
• 15/5/2006 - MİSYONERLİK FAALİYETLERİ
DİNLERARASI DİYALOĞ'UN MİMARI PAPAZ MASSIGNON MÜSLÜMANLARI NASIL KULLANDIĞINI İTİRAF EDİYOR.Vatikan Ve Kiliseler Birligi Adina "Dinlerarasi Diyalog" Fikrini Ortaya Atan Misyonerler Teşkilatinin Lideri Louis Massignon´un Misyonerler Zirvesi´nde Yaptigi Konuşma Aynen şöyledir:
"Müslümanlarin Herşeyini Tahrip İle Mahvettik. Dinleri, Inanclari, Ahlaklari, Dine Bagliliklari Ve Insani Duygulari Mahvoldu. Onlarin Milli-manevi Degerlerini Bati Medeniyeti Potasinda Eriterek Kendimize Benzettik. Islamiyet´ten Uzaklastirdik. Islamiyet´i ögrenmeyi, Yasamayi, Namaz Kilmayi Ve Kuran-i Kerim ögrenmeyi Suc Ve Gericilik Göstermeyi Başardik. Artik Cogu Hic Birşeye Tam Olarak Inanmiyorlar. Ehl-i Sünnet Itikadi Başta Gelen Düsmanimizdir. Bu Itikadi Gecmişte Sapik Inanclara Kanalize Ettik.
Son Yıllarda İse Müslüman Görünen Bazı İlahiyatcılarla, 14 Asırlık Dinlerini, İtikatlarini, İbadetlerini Tartışır Hale Getirdik. Derin Bir Bosluga Düşürdük.

Bundan Sonra Siz Misyonerlerin Işi Daha Kolaylaşti. Maaş Baglayarak, Vize Va´di, Yurtdişinda Iş Imkani Hatta Fuhşu Kullanarak Müslümanlari Hiristiyan Yapiniz...

SAYGILARIMLA


2006-07-01 08:24:15 -
ben ingilizce bilmiyorum ve bilmek zorundada değilim çünki türkçeyi çok seviyorum bu yüzdende yazılarımı türkçe yazıyorum kanaatim odurki artık yabancılaR BİZİM GÜZEL türkçemizi öğrenmelidir bende bunun için bir örneğim.


2006-07-01 08:15:41 -
amerikalı israilli ve aVrupalılar bilsinki tüm insanlar müslümandır kardeştir ve muhammed ümmetidir bu yüzden kardeşi öldürmekten vazgeçip filistin ırak(ortadoğu) katlaimlarından vazgeçsinler.aslı islam olan israiloğulları,müslüman kardeşlerini öldürmekten vazgeçsin lütfen


2006-07-01 08:09:41 -
bakınız bu amerikalı ve israilliler avrupayla birlikte osmanlı gittikten sonra yıllarca dünyaya işgence acı vahşet ve eziyet yaŞattı zaten bozulmuş hristiyan yahudi ve talmud öğretileri sadece kendilerini düşünmekten başka birşey yapmadı onlar kendilerini düşündükçe ve masum müslümanlar ezildikçe uyandı ve türk islam birliğini kurdu halbuki islam öğretisinde bütün müslümanlar kardeştir ve bencillik islamda yasaktır islamda müslüman müslümanı sevmek yardım etmek ve iyilik yapmak zorundadır bundan maada aslında müslüman tüm insanlığı ve korumak ve sevmek zorundadır çünki hepimiz son peygamber muhammed ümmetiyiz.aslında tüm insanlar müslümandır kardeştir çünki dünyada şu anda yahudilik hristiyanlık ve musevilik diye bir din yoktur Allah indinde tek ve hak din islamdır muhammedde tüm insanların ve cinlerin peygamberidir yani muhammed evrensel bir peygamberdir


1-15 > 16-30 > 31-45> 46-60 > 61-75 > 76-90 > 91-105 >
Total 92 comments
Copyright © 2001-2013 Computer Crime Research Center
CCRC logo